Cumartesi, Haziran 02, 2018

Ubuntu 12.10 source list change

Canonical ended updating packages for Ubuntu 12 version, so i couldnt uptade the packages with upd-get update

then i used digitalocenas mirrors to update packages.

sudo vi /etc/apt/source.list

type insert or i

add the following lines to list

deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal main
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal-updates main
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal-security universe
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal universe
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal-updates universe

:x

 you may delete the old ones as you wish.

sudo apt-get update


it worked for me. I hope you solve the problem same way.

Thanks!

Perşembe, Mayıs 10, 2018

Kablosuz ağ bağlantı kopma sorunu - Intel Wireless N-2230

Windows 8.1 de Intel Wireless N-2230 ağ adaptörü, windows güncellemeleri sonrası kablosuz ağ bağlantısında kopmalar yaşamaya başlamıştım. Sürücüleri tekrar yükledim, yok yine çalışmadı.

1. Çözüm:
Laptopta Güç seçeneklerine gelin Dengeli ya da Güç tasarruf seçeneği yerine Yüksek Performans seçenwğini seçin. Bende düzeldi.

2. Çözüm:

Kablosuz bağdaştırıcı sağ tıkla - > Özellikler -> En üstteki seçenek seçili ike Yapılandıra bas -> karşına çıkan ekranda Güç kazancı seçeneğindeki tiki kaldırın.

ve aşağıdaki adımlar.

Kind Regards.
Cuma, Mart 02, 2018

Virtual box sanal makineye bilgisayar üzerinden ssh ile bağlanamama sorunu

Hemen konuya giriyorum! Virtualboxtaki sanal makinenizi çalıştırdıktan sonra ssh ile bilgisayardan bağlanmak isterseniz Ayarlar-> Ağ -> yeni bağdaştırıcı (interface) ekle , bağdaştırıcı ayarını host only adapter (yalnızca ana makine bağdaştırıcı) yaparsanız sanal makineye ikinci bir interface eklemiş olursunuz, sanal makineniz linux ise sanal sunucu içinden bu interfacei otomarik dhcpden ip al yapmanız gerekir,

$sudo vim /etc/network/interfaces
insert tuşu ya da i harfine basın


---
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
---

:wq!


-----


reboot ya da systemctl ya da init.d den networkin servisini kapatıp açın

 ip a
ile baktığnızda interface down'sa

ip link set eth1 up

ile interface'i ayağa kaldırabilirsiniz.

 ubuntu 14 ve altı için (systemctl)
sudo /etc/init.d/network restart
 
 ubuntu 16 ve üstü (systemctl)
systemctl restart networking.service Aşağıdaki tablo da faydalı olabilir:


VM ↔ HostVM1 ↔ VM2VM → InternetVM ← Internet
Host-only++
Internal+
Bridged++++
NAT+Port forwarding
NAT Network++Port forwarding2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a2:84:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d7:06:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever

yukarıdaki
192.168.56.X li network Host only adapter network'ü yani VM ler arası ve VM ile bilgisayar arasındaki network

10.0.2.15 ise NAT network yani internete çıkış networkümüz

192'li network ssh yapmamız için gerekli diğeri de internet bağlantısı için gerekli.

dhcp den ip al deyince virtualbox bu ipleri kendisi veriyor.

Pazartesi, Şubat 26, 2018

Ubuntu ingilizce klavyeyi Türkçe klavye yapma

Eğer
 
#setxkbmap tr
 
komutu çalışmazsa aşağıdaki komutla ve sonraki ayarlarla klavyeyi Türkçe yapabilirsiniz. 
 
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

  • Generic 105-key (Intl) PC
  • Turkish
  • Turkish
  • The default for the keyboard layout
  • No compose key
  • Yes
enter yapıp çıktığınızda kaydedip çıkıyor sonra reboot yapıp kalıcı olarak klavyeyi Türkçe yapmış oluyorsunuz.